EXECUTIVE DIPLOMA BUSINESS MANAGEMENT (EDBM)

BUTIRAN KEMASUKAN EDBM

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM DIPLOMA EKSEKUTIF PENGURUSAN PERNIAGAAN


Hanya pemohon yang memenuhi kriteria kemasukan berikut layak untuk mendaftar program ini:-

 1. Lulus SPM dengan sekurang – kurangnya 3 kredit;  dan   
 2. Wajib lulus Bahasa Melayu peringkat SPM; dan 
 3. Memiliki sekurang – kurangnya tiga (3) tahun pengalaman kerja, setelah selesai SPM atau setara; dan
 4. Sekurang – kurangnya berumur 21 tahun;

ATAU

 1. Memiliki kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap 3 atau yang setaraf dengannya dari bidang yang sama; serta tidak kurang daripada 60 jam kredit.
 2. Lulus Bahasa Melayu peringkat SPM; dan
 3. Satu (1) kepujian mana-mana mata pelajaran

ATAU

 1. Memiliki kelayakan APEL (A) (ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING)


*APEL ditakrifkan sebagai proses sistematik yang merangkumi pengesahan, pendokumentasian dan penilaian ke atas pembelajaran berasaskan pengalaman pekerjaan terdahulu.

Komponen Struktur Program
 
Kursus Wajib Universiti - 9
Teras Program - 72
Kursus Elektif Program - 9
Jumlah Kredit = 90
 • MPU 1032 Cross Cultural Management
 • MPU 1022 Public Speaking
 • MPU 1402 Khidmat Masyarakat
 • MPU 1013 Pengajian Malaysia
 • ECM 1104 Principles of Management
 • EBM 3304 Principles of Economics
 • EBM 1014 English 1
 • EBM 3404 Business Statistics
 • EBM 2304 Principles of Accounting
 • ECM 1404 Management Information Systems
 • EBM 2104 Logistics Management
 • EBM 2204 Business Communication
 • ECM 1304 Human Resource Management
 • EBM 3104 Marketing Management
 • EBM 3204 Entrepreneurship
 • EBM 2404 Business & Commercial Law
 • ECM 1204 Principles of Finance
 • ECM 1504 Strategic Management
 • EBM 1054 Principles of Marketing
 • EBM 1204 Business Mathematics
 • EBM 1034 Process Writing
 • ECM 1604 Computer Application

Elektif Keusahawanan

 • EDME 3103 Pengurusan Perniagaan Kecil dan Sederhana
 • EDME 3203 Kreativiti dan Inovasi
 • EDME 3303 Rancangan Perniagaan

Elektif Perkastaman

 • EDMC 3103 Asas Peraturan dan Perundangan Perkastaman
 • EDMC 3303 Asas Pengurusan Cukai Perkhidmatan Kerajaan
 • EDMC 3203 Asas Kawalan Dan Fasilitasi Perkastaman

PERKARA

 PENERANGAN

Jangka masa Pengajian

 2 tahun @ 6 Semester

Jumlah Jam Kredit

90 jam kredit

Yuran Pengajian

RM200.00 per jam kredit @ RM18,000.00 keseluruhan

Yuran Pendaftaran

RM575.00 (Semenanjung Malaysia)

Jumlah Yuran

RM18,575.00

*Nota tambahan

 1. Pelajar boleh memohon untuk mengeluarkan wang daripada Akaun Kedua - KWSP untuk pembayaran yuran pengajian selepas menerima tawaran pengajian bagi program ini.
 2. Pelajar juga boleh memohon pinjaman PTPTN bagi membiayai yuran pengajiaan
Executive Diploma Business Management
Pusat Pengajian Pengurusan Perniagaan
Kolej Perniagaan, Universiti Utara Malaysia,
06010 Sintok, Kedah Darul Aman.
Tel : 04-9287527 / Faks : 04-9287527
U/P : Dr. Sarah Shaharruddin
Email: sarahdin@uum.edu.my
 

Rules & Regulation EDBM

Muat turun borang permohanan :