PEMAKLUMAN MENJALANKAN FUNGSI TNC P&I UUM

PEMAKLUMAN MENJALANKAN FUNGSI TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)